Parafia Św. Wojciecha BM w Bolesławiu

TERYTORIUM PARAFII

Bolesław, Grądy z Borem Grądzkim, Kanna, Kuzie, Pawłów, Podlipie, Strojców, Świebodzin z Kosierówką i Wólką Świebodzką, Tonia z Czarnym Błoniem, Wólka Grądzka.
HISTORIA KOŚCIOŁA

Obecny kościół został zbudowany w latach 1605-1632, z fundacji Stanisława Ligęzy, starosty opoczyńskiego i ukończony staraniem Jana Kozietulskiego. Konsekracji kościoła dokonał bp Tomasz Oborski 22 X 1634 r. Kościół w latach 1890-1891 został przebudowany. Murowany, jednonawowy, po obu stronach nawy symetrycznie usytuowane kaplice. Od południa kaplica Ligęzów zbudowana w 1605 r. z sygnaturą budowniczego: „Thomas Vincenti Natalis Ragusinus". Ołtarz główny wykonany w 1901 r. przez Wojciecha Samka, ze współczesnymi mu rzeźbami i obrazami. Ołtarz w kaplicy Ligęzów z pocz. XVII w., z obrazami św. Anny Samotrzeciej i Koronacji Najświętszej Maryi Panny z tegoż czasu. Chrzcielnica kamienna z pocz. XVII w. Ambona z II poł. XVIII w. Pomniki nagrobne: Stanisława Ligęzy i jego żony Katarzyny z Broniowskich z 1605 r. oraz nagrobek z leżącą postacią rycerza w zbroi z pocz. XVII w.